Teletech

Przejdź do treści
Serwis

Okablowanie strukturalne


  • Okablowanie strukturalne to dotychczas najbardziej popularny sposób szybkiego, prostego i efektywnego połączenia sieci telekomunikacyjnej i komputerowej w budynku i urządzeń w nim pracujących.

  • Organizacja, w której transmisja głosu i danych odbywa się poprzez modularny system okablowania strukturalnego może funkcjonować w elastyczny sposób wykorzystując różne, ciągle zmieniające się technologie.


  • Okablowanie strukturalne może zostać zamontowane w nowo powstającym obiekcie jako jedna z podstawowych instalacji budynku, jak również w obiekcie już istniejącym, w ramach podnoszenia jego funkcjonalności i standardu.

  • Okablowanie strukturalne w połączeniu z powszechnie stosowanym osprzętem telekomunikacyjnym i komputerowym umożliwia całkowite zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych przedsiębiorstwa poprzez wzajemnie dopasowane elementy gwarantujące pełną niezawodność.


Ethernet jest najszerzej wykorzystywaną technologią w sieciach lokalnych (LAN). Na przestrzeni wielu lat od powstania technologii Ethernet rozwijały i nadal rozwijają się różne jego wersje różniące się szybkością transmisji. Te wersje to Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet .

Najbardziej popularną na dzień dzisiejszy wersją Ethernet jest Ethernet 100 Mb/s - kat 5e.
Kolejnymi wersjami są Gigabit Ethernet pracujący z szybkością 1Gb/s (1000 Mb/s) - kat 6
i 10 Gigabit Ethernet z szybkością 10 Gb/s - kat 7

Elementy sieci LAN

Sieci LAN - Local Area Network
- są to sieci o zasięgu lokalnym.

Sieci LAN to sieci komputerowe
w naszych domach, biurach i budynkach.

Sieci komputerowe LAN buduje się z biernych i aktywnych elementów sieciowych.

Sieci komputerowe LAN składają się ze stacji sieciowych (komputerów, serwerów) połączonych okablowaniem strukturalnym z wykorzystaniem aktywnych urządzeń sieciowych.W sieci Local Area Network biernymi elementami sieciowymi są komponenty systemów okablowania strukturalnego, np. kabel ethernetowy, kabel światłowodowy, szafa serwerowa, gniazdka komputerowe RJ-45, patch panel, patchcordy.
Aktywnymi elementami w sieci
Local Area Network ( LAN )
nazywamy takie urządzenia sieciowe jak:


         Serwer (komputer, oprogramowanie)
         
Repeater (regenerator)
         Hub (koncentrator)
         
Bridge (most)
         
Switch (przełącznik)
         
Access Point (wi-Fi)
         Router

Wróć do spisu treści